FisioInnova - Centre de Fisioterapia i Salut
24 abril 2020

TÈCNIQUES

Teràpia manual

Mitjançant mobilitzacions articulars, manipulacions vertebrals osteopàtiques, friccions i estiraments musculars, esllavissades del sistema nerviós perifèric, aconseguirem donar més moviment a l’aparell locomotor i restaurar les limitacions de l’organisme.

Punció seca:

Tècnica invasiva amb agulles estèrils filiformes d’un sol ús. Obtenim un gran resultat en casos d’hipertonia o contractures localitzades normalitzant el to i funció dels músculs.

Neuromodulació percutània:

Tècnica invasiva integrada, ens permet optimitzar la salut del sistema neuromusculoesquelètic gràcies a l’abordatge de punts neuro-reactius del cos, tenint en compte els nervis perifèrics, responsables d’enviar tota la informació al cervell.

Realitzem la tècnica conjuntament amb equips d’electroteràpia connectats a les agulles, de manera que la combinació d’ambdues eines garanteix un major efecte.

Les tècniques invasives tenen un valor afegit molt important: les intervencions generen micro lesions tissulars, afavorint la vascularització i oxigenació dels teixits de forma exponencial, obtenint resultats ràpids i eficaços.

Els tractaments són indolors, sempre s’adequarà la intensitat dels mateixos a la tolerància del pacient.

Exercici terapèutic i correcció postural

Després d’una anàlisi de la postura i basant-nos en els patrons de moviment funcional, realitzarem una pauta d’exercicis de relaxació, estirament o tonificació, focalitzada en les parts hipertòniques o febles del cos i en les que necessitin guanyar mobilitat.

Estudiem i recomanem mesures ergonòmiques específiques per a cada persona. Farem èmfasi en que siguis coneixedor del motiu del teu problema, per poder arribar a la teva recuperació total. Incloem un seguiment virtual per assessorar-te i donar-te tant recomanacions personalitzades durant el procés com a eines perquè no torni a aparèixer en un futur.